วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วัดบางไกรใน...โบราณสถาน 300 ปี

วัดบางไกรใน  ตั้งอยู่ริมคลองบางไกรนอก   ตำบลบางขุนกอง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  118 ตอนพิเศษ 127 วันที่  21 ธันวาคม 2544 

วัดบางไกรใน  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ วัดนายไกร เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทอง โบราณสถานสำคัญภายในวัดบางไกรใน ได้แก่ อุโบสถ อุโบสถ  ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีมุขพาไลโครงสร้างไม้ทั้งหน้าและหลัง หน้าบันเป็นไม้สักฉลุลวดลาย บานประตูด้านหน้ามีภาพเขียนสีรูปทวารบาลถืออาวุธด้ามยาว ฉากหลังเขียนภ าพช่อดอกพุดตานใบเทศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิมีพระอัครสาวกซ้าย - ขวาและพระพุทธรูปปางมารวิชัยข้างละองค์

alt

ภายในโบสถ์ของวัดบางไกรใน ยังมีองค์หลวงพ่อโต อายุ 300 ปี ซึ่งองค์หลวงพ่อโตอยู่ระหว่างการบูรณะ ภายในพระอุโบสถยังมีองค์พระพุทธรูปองค์ขนาดกลางหลายองค์รายล้อมองค์หลวงพ่อโต  หลังออกจากโบสถ์ บริเวณภายนอกวัดบางไกรใน  ยังมีศาลเก่าแก่ ศาลแห่งนี้ชื่อว่า “ศาลนายไกรทอง ผู้ปราบจระเข้ชาลาวัน บรรพบุรุษชาวบางนายไกร ถิ่นฐานบ้านนายไกรทอง” ภายในศาลนี้จะมีรูปปั้นของนายไกรทอง กับ ชาลาวัน ซึ่งศาลแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเชิดชูนายไกรทอง ที่สามารถปราบพญาชาลาวัน

alt
ภายในบริเวณวัดบางไกรในมี วิหารหลังเขียว (หลังเก่า) มีพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองหรือหลวงพ่อแหนซึ่งตามประวัติเดิมหลวงพ่ออูถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ครั้งที่มาตั้งทัพไปรบเมืองราชบุรี หลวงพ่ออู่ทองเดิมย้ายมาจากวัดร้างและที่เรียกหลวงพ่อแหนเพราะว่าในการเชิญหลวงพ่อมาประดิษฐาน ณ วัดบางนายไกร หลวงพ่อแหนตกลงไปในคลองเมื่อนำขึ้นมาแหนก็ติดตามตัว จึงเรียกหลวงพ่อแหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น